Förutsättningar och villkor för VAGIS ShopAlla frågor tas enklast via vaginscandinavia@gmail.com.

Tictail AB is not responsible for any content, interactions or transfers made on http://vagis.tictail.com.